Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studenckie Medyczne Koło Naukowe

Studenckie Medyczne Koło Naukowe

Studenckie Medyczne Koło Naukowe zaprasza. Wszelkie informacje pod adresem:

https://wsgk.com.pl/wsgk/strona/studenckie-medyczne-kolo-naukowe

Założenia programowe:

  • pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o zdrowiu m.in.: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, jakości w ochronie zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia, opieki nad pacjentem chorym i poszkodowanym oraz jej zastosowań w praktyce,
  • organizowanie konferencji naukowych, wykładów tematycznych, prelekcji, kół dyskusyjnych, warsztatów, projektów, a także aktywny udział w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe,
  • poszerzanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi,
  • publikowanie wyników prowadzonych badań oraz ich prezentowanie na konferencjach, sympozjach, zjazdach itp.,
  • pomoc w samodzielnej pracy naukowej studentów,
  • popularyzacja osiągnięć członków Koła w publikacjach WSGK w Kutnie

wsgk 2019-04-13 09:20