Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego.

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego.

Dnia 2 kwietnia br.  Studenckie Medyczne Koło Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie uczestniczyło czynnie w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”zorganizowanej przez: Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Podczas konferencji odbyły się m.in. warsztaty szkoleniowe z możliwością uzyskania certyfikatu, 6 studentów Studenckiego Koła Naukowego WSGK uczestniczyło w warsztacie na temat ,,Nowoczesne metody transferu i pionizacja pacjenta’’

Serdecznie gratulujemy również prelegentom Naszej Uczelni, którzy czynnie wzięli udział w Konferencji, prezentując następujące tematy:

- mgr Agnieszka Komorowska ,,Opieka  pielęgniarska  nad pacjentem  przewlekle  chorym w domu pomocy społecznej ‘’ – sesja IV Interdyscyplinarne   aspekty  opieki   nad  pacjentem chorym przewlekle

Studenci pielęgniarstwa:

- p. Marzena Rusek i p. Małgorzata Głowacka ,, Opieka pielęgniarska nad pacjentką z chorobą Alzheimera” 

- p. Mariana Levchuk i p. Vitalii Levenets ,, Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze   stwardnieniem rozsianym - plan  opieki w  oparciu  o  ICNP (studium  przypadku)

- p. Ivan Mykyteiek ,, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem pęcherza moczowego’’

Studenci ratownictwa medycznego:

- p. Sebastian Tyczyński ,,Opieka nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego’’sesja VI Studenckich Kół Naukowych.

Wszystkim prelegentom serdecznie gratulujemy, pozostałych studentów kierunków medycznych, zapraszamy do czynnego uczestniczenia w Studenckim Medycznym Kole Naukowych WSGK.

wsgk 2019-04-04 20:34