Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Aktualności

WESOŁYCH ŚWIĄT!

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
oraz smacznego święconego jajka.

[...]

wsgk 2019-04-18 07:32

Studenckie Medyczne Koło Naukowe

Studenckie Medyczne Koło Naukowe

Studenckie Medyczne Koło Naukowe zaprasza. Wszelkie informacje pod adresem:

https://wsgk.com.pl/wsgk/strona/studenckie-medyczne-kolo-naukowe

Założenia programowe:

  • pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o zdrowiu m.in.: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, jakości w ochronie zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia, opieki nad pacjentem chorym i poszkodowanym oraz jej zastosowań w praktyce,
  • organizowanie konferencji naukowych, wykładów tematycznych, prelekcji, kół dyskusyjnych, warsztatów, projektów, a także aktywny udział w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe,
  • poszerzanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi,
  • publikowanie wyników prowadzonych badań oraz ich prezentowanie na konferencjach, sympozjach, zjazdach itp.,
  • pomoc w samodzielnej pracy naukowej studentów,
  • popularyzacja osiągnięć członków Koła w publikacjach WSGK w Kutnie
[...]

wsgk 2019-04-13 09:20

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego.

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego.

Dnia 2 kwietnia br.  Studenckie Medyczne Koło Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie uczestniczyło czynnie w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”zorganizowanej przez: Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Podczas konferencji odbyły się m.in. warsztaty szkoleniowe z możliwością uzyskania certyfikatu, 6 studentów Studenckiego Koła Naukowego WSGK uczestniczyło w warsztacie na temat ,,Nowoczesne metody transferu i pionizacja pacjenta’’

[...]

wsgk 2019-04-04 20:34