Ustawa 2.0

Konstytucja dla Nauki

Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim.