Rekrutacja tradycyjna na studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

  1. ankieta osobowa dla kandydata na studia podyplomowe
  2. dwie fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  3. wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnie,
  4. kserokopii dowodu wpłaty wpisowego,
  5. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również podpisać umowę o warunkach odpłatności.