Legitymacja elektroniczna

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej powinny spełniać te same wymagania dot. wizerunku osoby, co zdjęcia do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymagania techniczne :

  • osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,
  • jednolite jasne tło,
  • dobra ostrość i naturalne kolory,
  • wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
  • rozmiar 300 x 375 pikseli,
  • plik JPG,
  • rozmiar do 50 kilobajtów,
  • nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać wyłącznie numer PESEL użytkownika EL.