logo wnz

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Pielęgniarstwo

I Stopnia studia stacjonarne

 II Stopnia studia niestacjonarne 

Ratownictwo Medyczne

I Stopnia studia stacjonarne

WydNaukTECHNICZNYCH Logo1 1

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Inżynieria Środowiska

– instalacje w budownictwie

– odnawialne źródła energii

Geodezja i Kartografia

I i II Stopnia

– Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomości

– Geodezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa

– Geoinformatyka

WydZARZADZANIA Logo1 1

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Logistyka

Specjalności:

Logistyka produkcji i inżynierii jakości

Logistyka transportu

Logistyka handlu i dystrybucji

WydStudiówEUROPEJSKICH Logo1 1

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH

Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności:

Bezpieczeństwo państwa

Zarządzanie kryzysowe

Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Ochrona osób i mienia oraz imprez masowych

Europeistyka

Specjalności:

Menadzer projektów europejskich I stopnia i II stopnia

Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskich II stopnia

Bezpieczeństwo państwa I i II stopnia

Administracja europejska II Stopnia

Zarządzanie międzynarodowe i handel zagraniczny II stopnia

Zarządzanie i prawo w biznesie europejskim I stopnia

WydADMINISTRACJI Logo1 1

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Administracja

-administracja publiczna I i II Stopnia

– administracja służb ochrony porządku publicznego I Stopnia

Psychologia

-Psychologia biznesu

– Wspomaganie rozwoju