KANDYDACI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Uczelnia sukcesywnie dąży do poprawy warunków studiowania osób z niepełnosprawnościami. Osoba z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie może liczyć na:

organizację egzaminów/zaliczeń w formie zaadoptowanej, adaptację materiałów do postaci elektronicznej, pomoc materialna – stypendium specjalne, pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych – konsultacje w sprawach bieżącej sytuacji akademickiej studenta, opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego, przygotowanie pisemnej opinii w sprawach wymagających uzasadnienia w ramach struktur uczelni, pełną dyskrecję i poufność w zgłaszanych sprawach.

Przykładowe sposoby dostosowań warunków egzaminów / zaliczeń:

zamiana formy pisemnej na ustną, zamiana formy ustnej na pisemną, możliwość rozłożenia egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnej, zdawanie egzaminu z wykorzystaniem formularzy przygotowanych w wersji dostosowanej (odpowiednia wielkości czcionki lub wersja elektroniczna), przedłużenie czasu zdawania egzaminu o 50% czasu standardowego.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Aneta Moszczyńska

tel. + 24 355-83-40

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie ul. Lelewela 7 99-300 Kutno

wsgk@wsgk.com.pl