Dane teleadresowe jednostek WSGK

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
wsgk@wsgk.com.pl

Rektorat WSGK
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
rektorat@wsgk.com.pl

Biuro Kanclerza
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
kanclerz@wsgk.com.pl

Kwestura WSGK
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 50
kwestura@wsgk.com.pl

Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 53
cdkin@wsgk.com.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 51
wnz@wsgk.com.pl

Wydział Nauk Technicznych
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 51
wnt@wsgk.com.pl

Wydział Studiów Europejskich
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 42
wse@wsgk.com.pl

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 42
wans@wsgk.com.pl

Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 46
wz@wsgk.com.pl

Biblioteka WSGK
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
biblioteka@wsgk.com.pl

Biuro Informatyczne
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
informatyk@wsgk.com.pl

Samorząd Studencki WSGK
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
samorzad@wsgk.com.pl

Koła Naukowe WSGK
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. +48 24 355 83 40
naukowe@wsgk.com.pl