Dostępne kierunki

Studia I stopnia, licencjackie

 • psychologia
 • administracja
 • europeistyka
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • bezpieczeństwo narodowe

Studia I stopnia, inżynierskie

 • geodezja i kartografia
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria przetwórstwa rolno spożywczego
 • logistyka

Studia II stopnia, magisterskie

 • europeistyka
 • pielęgniarstwo
 • geodezja i kartografia
 • administracja