Wydziałowe

Wydział Nauk Technicznych

 • Program kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska – profil praktyczny
 • Program kształcenia na kierunku Geodezja i kartografia I stopień – profil praktyczny
 • Program kształcenia na kierunku Geodezja i kartografia II stopień – profil praktyczny
 • Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Technicznych
 • Program praktyk studenckich na kierunku Geodezja i kartografia, I stopień, profil praktyczny
 • Program praktyk studenckich na kierunku Geodezja i kartografia, I stopień, profil praktyczny
 • Program praktyk studenckich na kierunku Inżynieria środowiska, profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Dziennik praktyk dla kierunku Ratownictwo medyczne
 • Regulamin dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
 • Regulamin dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia
 • Regulamin dyplomowania na kierunku Ratownictwo medyczne

Wydział Studiów Europejskich

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Regulamin praktyk na kierunku Administracja

Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

 • Dziennik praktyk dla kierunku Logistyka