Losy Absolwentów

 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku administracja, 2018, część 1
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku administracja, 2018, część 2
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku administracja
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku europeistyka
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku pielęgniarstwo
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku zarządzanie
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku pedagogika specjalna
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku geodezja i kartografia, I stopień, 1 rok po ukończeniu studiów.
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku geodezja i kartografia, II stopień, 1 rok po ukończeniu studiów.
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku geodezja i kartografia, I stopień, 3 lata po ukończeniu studiów.
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku geodezja i kartografia, II stopień, 3 lata po ukończeniu studiów.
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku inżynieria środowiska, 1 rok po ukończeniu studiów.
 • Opracowanie wyników ankiet dla kierunku inżynieria środowiska, 3 lata po ukończeniu studiów.
 • Opracowanie wyników ankiet dotyczących problemów Niepełnosprawnych Studentów WSGK, 2018
 • Raport z badania losów absolwenta, Wydział Nauk Technicznych, 2014 i 2015
 • Sprawozdanie z monitorowania karier absolwentów Wydziału Nauk Technicznych, 2013 i 2014