UWAGA!!! Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzeniem Rektora z dn. 25.03.2020 wszystkie zajęcia na uczelni będą odbywać się w wersji elektronicznej.

UWAGA!!!

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzeniem Rektora z dn. 25.03.2020 wszystkie zajęcia na uczelni będą odbywać się w wersji elektronicznej.

 

UWAGA!!!

Od 25.03.2020 – 10.04.2020 Dziekanaty i uczelnia nie przyjmuje interesantów prosimy o kontakt w formie elektronicznej, zajęcia będą odbywały się w formie elektronicznej studenci będą dostawać informacje od wykładowców bądź dziekanatów prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek e-mail

REKTORAT – wsgk@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – pielegniarstwo@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH – wnt@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH – wz@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH – wse@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH – wans@wsgk.com.pl

KWESTURA – kwestura@wsgk.com.pl

BIBLIOTEKA – biblioteka@wsgk.com.pl

STUDIA PODYPLOMOWE – podyplomowe@wsgk.com.pl