Zarządzeniem Rektora WSGK 23,24,27,30,31 grudnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla pracowników i studentów

Zarządzeniem Rektora WSGK 23,24,27,30,31 grudnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla pracowników i studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.