Warsztaty “Nowe Perspektywy”

wsgk

Warsztaty będą realizowane w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

edycja 2018 są skierowane do mieszkańców miasta Kutna.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji Uczestników na polach:
nabycie umiejętności sprawnej komunikacji, nauki budowania pozytywnego
wizerunku, pracę na zasobach.

Zajęcia będą odbywały się w budynku ZDZ Kutno ul. Jagiełły 2 w godz. od 16 do 19.