Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Wydziały

mail Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

Kierunki - logistyka, inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. Prof. dr hab. T. Ambroziak
2. Prof. dr hab. I. Hrabynskyy
3. Prof. dr hab. J. Soboń
4. Dr hab. J. Rogozińska-Mitrut
5. Dr hab. K. Hajder
6. Dr inż. Henryk Ziółkowski
7. Dr inż. G. Mikielewicz
8. Dr inż. A. Ratkiewicz
9. Dr inż. T. Białobłocki
10. Dr A. Wojcieszak
11. Dr T. Suski
12. Dr Z. Kobyliński
13. Dr P. Olszewski
14. Mgr inż. M. Stolarski
15. Mgr W. Szremski
16. Mgr M. Michalski
17. Mgr A. Moszczyńska
18. Mgr T. Siedlecki
19. Mgr M. Bewicz
20. Mgr K. Woźniak
21. Mgr K. Szymański

Dziekan: prof. dr inż. Henryk Ziółkowski.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Kowalska.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-46.
Fax: (24) 355-83-46.
E-mail: wz@wsgk.com.pl.

mail Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

Dziekan: mgr Agnieszka Komorowska
Koordynator praktyk zawodowych: mgr Grażyna Mościcka
Obsługa administracyjna: mgr Małgorzata Grzeszkowiak.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnz@wsgk.com.pl.

mail Wydział Studiów Europejskich

Kierunek - europeistyka.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. dr hab. Jan Lewandowski
2. dr hab. Anatoliy Romanyuk
3. prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy
4. dr hab. Bohdan Hud
5. prof. dr hab. Valery Denisenko
6. prof. dr hab. Svitlana Naumkina
7. dr hab. Vira Burdiak
8. dr hab. Zbigniew Białobłocki
9. dr Radosław Grodzki
10. dr Katarzyna Krzywińska
11. dr Adam Rogala-Lewicki
12. dr Nadija Panczak-Białobłocka
13. dr inż. Tomasz Białobłocki
14. dr hab. Krzysztof Hajder
15. dr hab. Janusz Soboń
16. mgr Paweł Łebkowski
17. mgr Magdalena Bewicz
18. dr Tomasz Suski
19. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
20. mgr Magdalena Białobłocka
21. mgr Aneta Moszczyńska

Dziekan: dr Radosław Grodzki - prof. nadzw. WSGK.
Prodziekan: dr Nadija Panczak-Białobłocka.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Graczyk.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: wse@wsgk.com.pl.

mail Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunki - administracja, psychologia

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. dr hab. Krzysztof Goźdź-Roszkowski
2. prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk
3. prof. dr hab. Zbigniew Białobłocki
4. prof. dr hab.Jan Szałański
5. dr inż. Tomasz Białobłocki
6. dr Zbigniew Świderski
7. dr Adam Rogala-Lewicki
8. dr Tomasz Suski
9. dr Tomasz Kubicki
10. dr Nadija Panczak-Białobłocka
11. dr Piotr Olszewski
12. dr Kazimierz Kopczyński
13. dr Piotr Dzieduszyński
14. mgr Magdalena Białobłocka
15. mgr Aneta Moszczyńska
16. mgr Anna Stelmaszewska
17. mgr Izabela Kaźmierczak-Jankowska
18. mgr Magdalena Bewicz

Dziekan: dr Irena Gałka.
Prodziekan: mgr Magdalena Białobłocka.
Kierownik programowy studiów: dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. WSGK.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Borowiecka.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: wans@wsgk.com.pl.

mail Wydział Nauk Technicznych

Kierunek - geodezja i kartografia.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki.
Kierownik praktyk zawodowych: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnt@wsgk.com.pl.

Kierunek - inżynieria środowiska.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Kierownik praktyk zawodowych: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnt@wsgk.com.pl.