Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Wydziały

mail Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

Kierunki - logistyka, inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: prof. dr inż. Henryk Ziółkowski.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Kowalska.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-46.
Fax: (24) 355-83-46.
E-mail: wz@wsgk.com.pl.

mail Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: dr Hanna Ukleja.
Prodziekan: mgr Beata Michalak.
Obsługa administracyjna: mgr Małgorzata Grzeszkowiak.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnz@wsgk.com.pl.

mail Wydział Studiów Europejskich

Kierunek - europeistyka.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: dr Małgorzata Bielecka.
Prodziekan: dr hab. Nadija Panczak-Białobłocka.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Graczyk.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: wse@wsgk.com.pl.

mail Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunki - administracja, psychologia

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: dr Irena Gałka.
Prodziekan: mgr Magdalena Białobłocka.
Kierownik programowy studiów: dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. WSGK.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Borowiecka.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: wans@wsgk.com.pl.

mail Wydział Nauk Technicznych

Kierunek - geodezja i kartografia.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki.
Kierownik praktyk zawodowych: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnt@wsgk.com.pl.

Kierunek - inżynieria środowiska.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Kierownik praktyk zawodowych: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnt@wsgk.com.pl.