Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studia podyplomowe - kierunki

Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla absolwentów studiów I i II stopnia. W ofercie posiadamy kierunki umożliwiające doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Prowadzimy między innymi takie specjalizacje jak: historia, administracja publiczna, logopedia, rachunkowość i finanse oraz matematyka. Rozbudowana oferta pozwala każdemu znaleźć potrzebny kurs. Szczególną popularnością cieszą się unikatowe kierunki, takie jak: kuratela sądowa i społeczna studia podyplomowe czy doradztwo zawodowe i andragogika. Dodatkowo w naszej ofercie można znaleźć wiele propozycji skierowanych do pracowników oświaty chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Prowadzimy między innymi takie kierunki jak: informatyka dla nauczycieli studia podyplomowe, wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna oraz oligofrenopedagogika studia podyplomowe. W ofercie mamy też specjalizację: kwalifikacje pedagogiczne. Dodatkowo prowadzimy studia podyplomowe umożliwiające zdobycie uprawnień do wykładania dodatkowych przedmiotów. Oferujemy między innymi kierunki: nauczanie biologii, matematyki, fizyki, geografii, a także nauczanie przyrody. Poza zajęciami dającymi kwalifikację do uczenia przedmiotów ścisłych prowadzimy także inne. W ofercie jest nauczanie muzyki studia podyplomowe czy też nauczanie plastyki studia podyplomowe. Prowadzone są także oddzielne kierunki dla specjalności nauczanie techniki oraz zajęć technicznych. Dodatkowo w ofercie jest także pedagogika opiekuńczo wychowawcza. Poza kierunkami dla nauczycieli posiadamy także bogaty wybór innych specjalizacji, w tym studia podyplomowe: pomoc medyczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace oraz wiele innych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.

1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

2. Administracja publiczna.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

4. Doradztwo zawodowe.

5. Doradztwo zawodowe i andragogika.

6. Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia.

7. Edykacja dla bezpieczeństwa.

8. Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia.

9. Edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim.

10. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

11. Edukacja w zakresie etyki.

12. Edykacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki.

13. Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska.

14. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna.

15. Informatyka dla nauczycieli.

16. Kuratela sądowa i społeczna.

17. Kwalifikacje pedagogiczne.

18. Logopedia.

19. Oligofrenopedagogika.

20. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny.

21. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.

22. Praca socjalna.

23. Przedsiębiorczość.

24. Edukacja w zakresie nauczyania przyrody dla nauczycieli z elementami zdrowia publicznego.

25. Rachunkowość i finanse, księgowość.

26. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

27. Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edykacji europejskiej.

28. Socjoterapia.

29. Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki.

30. Surdopedagogika.

31. Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej.

32. Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej.

33. Edykacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej.

34. Wiedza o kulturze edukacja europejska.

35. Wiedzoa o społeczeństwie i edukacja europejska.

36. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna.

37. Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna.

38. Edykacja w zakresie nauczania zajęć technicznych.

39. Zamówienia publiczne.

40. Zarządzanie logistyką.

41. Zarządzanie oświatą.

42. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

43. Zarządzanie placówkami opieki społecznej.

44. Zarządzanie placówkami opieki zdrowia.

45. Neurologopedia.

46. Historia i społeczeństwo.

47. Kadry, płace i księgowość.

48. Edukacja w zakresie nauczania chemii.

49. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.