Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studia podyplomowe - kierunki

1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

2. Administracja publiczna.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

4. Doradztwo zawodowe.

5. Doradztwo zawodowe i andragogika.

6. Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia.

7. Edykacja dla bezpieczeństwa.

8. Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia.

9. Edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim.

10. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

11. Edukacja w zakresie etyki.

12. Edykacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki.

13. Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska.

14. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna.

15. Informatyka dla nauczycieli.

16. Kuratela sądowa i społeczna.

17. Kwalifikacje pedagogiczne.

18. Logopedia.

19. Oligofrenopedagogika.

20. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny.

21. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.

22. Praca socjalna.

23. Przedsiębiorczość.

24. Edykacja w zakresie nauczyania przyrody dla nauczycieli z elementami zdrowia publicznego.

25. Rachunkowość i finanse, księgowość.

26. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

27. Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edykacji europejskiej.

28. Socjoterapia.

29. Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki.

30. Surdopedagogika.

31. Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej.

32. Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej.

33. Edykacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej.

34. Wiedza o kulturze edukacja europejska.

35. Wiedzoa o społeczeństwie i edukacja europejska.

36. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna.

37. Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna.

38. Edykacja w zakresie nauczania zajęć technicznych.

39. Zamówienia publiczne.

40. Zarządzanie logistyką.

41. Zarządzanie oświatą.

42. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

43. Zarządzanie placówkami opieki społecznej.

44. Zarządzanie placówkami opieki zdrowia.

45. Neurologopedia.

46. Historia i społeczeństwo.

47. Kadry, płace i księgowość.

48. Edukacja w zakresie nauczania chemii.

49. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.