Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studia - informacje

enlightened Studia I stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego (pobierz plik),
 • kopii świadectwa dojrzałości poświadczonej przez uczelnię,
 • 4 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnię,
 • kserokopii dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:

 • okazać się oryginałem dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • podpisać umowę o warunkach odpłatności.

enlightened Studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego  (pobierz plik),
 • kopii świadectwa dojrzałości poświadczonej przez uczelnię,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów począwszy od 2005 r. wraz z suplementem) poświadczonej przez uczelnię,
 • 4 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnię,
 • kserokopii dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:

 • okazać się oryginałem dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • podpisać umowę o warunkach odpłatności.

 

Nr rachunku bankowego: 34 2030 0045 1110 0000 0102 1970.

 

enlightened Tabele opłat:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia: