Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Dokumenty

Rekrutacyjne

Kwestionariusz zgłoszenia na studia I stopnia.

Kwestionariusz zgłoszenia na studia II stopnia.

Kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów.

Zarządzenia Rektora WSGK

Zarządzenie Nr 5 Rektora WSGK

Akty prawne

Regulamin studiów.

Regulamin płatności.

Regulamin stypendialny.

Regulamin dyplomowania.

Regulamin korzystania z platformy e-larningowej WSGK w Kutnie.

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w WSGK w Kutnie.

Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Dokumenty do wniosków stypendialnych.

Inne

Wzór pracy dyplomowej.

Organizacja roku akademickiego 2017 / 2018.