Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Biuro informatyczne

Biuro Informatyczne WSGK jest jednostką administracyjną świadczącą usługi na rzecz środowiska Uczelni.

Do zadań Biura Informatycznego należy miedzy innymi:

  • utrzymanie i dostosowywanie szkieletu sieci do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby nowoczesnej dydaktyki i działalności badawczo-naukowej,
  • utrzymanie, rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią,
  • zapewnienie pracownikom Uczelni oraz studentom (również w akademikach) dostępu do sieci we wszystkich lokalizacjach,
  • wsparcie dla pracowników Uczelni w korzystaniu z zasobów IT na terenie kampusu oraz w innych lokalizacjach, koordynacja zakupów i dystrybucja specjalistycznego oprogramowania, 
  • udostępnianie oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych,
  • wspieranie pracowników i studentów (helpdesk, zakup oprogramowania i sprzętu).


mail Kontakt: biuro_inf@wsgk.com.pl